miercuri, februarie 21, 2024
AcasăAnalizeNoua taxă auto: un timbru care favorizează mașinile vechi și aruncă la...

Noua taxă auto: un timbru care favorizează mașinile vechi și aruncă la coș decizii ale instanțelor de judecată

Decizia Guvernului Ponta de a propune o taxă cu mult mai ieftină pentru mașinile foarte vechi, dar extrem de scumpă pentru mașinile cu o vechime medie este în măsură să bulverseze complet piața auto, din cauza schimbării aproape complet a formulei de calcul.

Potrivit proiectului de ordonanță publicat de Ministerul Mediului, noul act normativ urmează să instituie noi valori pe care cei care cumpără mașini trebuie să le plătească, atât în cazul celor noi, cât și în cazul celor rulate. Dacă vorbim despre mașinile SH, vor plăti „timbrul auto” și cei care importă mașini rulate din Europa, și cei care le cumpără din România, dacă mașinile nu au plătit altă taxă până acum. Cel mai important este că Ordonanța vine să anuleze o serie de decizii definitive ale instanțelor românești, demonstrând că niciodată nu e târziu să arunci la coș un drept câștigat la tribunal. Astfel, în ciuda faptului că unuii români au obținut în instanță dreptul de a nu plăti vechea taxă, considerată ilegală, Ministerul Mediul îi va obliga pe aceștia să plătească timbrul la revânzarea mașinii.

Din punct de vedere al valorilor propuse, este evident că mașinile cele mai vechi vor fi favorizate, pentru că reducerea aplicată taxei va ajunge până la 90.

Iată principalele concluzii care se desprind din proiectul de lege:

– Taxa auto se va plăti la înmatriculare și va fi dovedită prin aplicarea unui timbru în Cartea de Identitate a Vehiculului;

– În cazul mașinilor deja înmatriculate, care nu au plătit alt tip de taxă, timbrul se va plăti la revânzare, de cumpărător;

– Cei care au obținut în tribunal scutirea de taxă, vor fi obligați să o plătească sub formă de timbru;

– Va fi înlesnit importul de mașini vechi, deoarece taxa scade pentru non-Euro, Euro 1 și 2;

– Va fi descurajată cumpărarea de mașini mai noi, deoarece Euro 3 și Euro 4 vor avea taxa mai mare;

– Cei care au cumpărat mașini noi înainte de intrarea în UE (fără taxă), vor avea de plătit sume uriașe la revânzare (sau cumpărătorii mașinilor lor)

Iată textul complet al proiectului de act normativ:

PROIECT DE ORDONANȚĂ (Vezi ANEXELE în Galeria FOTO)

Art. I. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

“ Lege privind timbrul de mediu pentru autovehicule”

2. Articolul 1 alin (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule denumit in continuare timbru de mediu”.

3. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) scoatere din parcul auto național – orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului radiat, inclusiv dauna totală, cu excepția casării și dezmembrării.”

4. La articolul 2, litera l) va avea următorul cuprins:

“l) timbrul de mediu – reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3. “

5. “La articolul 2, după litera l), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:

“ m) daună totală reprezintă avarierea iremediabilă a autovehiculul în urma căruia asiguratorul plătește contravaloarea poliței de asigurare. “

6. La articolul 4, după litera c) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

„d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

e) pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule;”

7. La articolul 4, alineatul (2) se abroga;

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6 – (1) Suma de plată reprezentând timbrul de mediu se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-4, după cum urmează:

a) pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, timbrul de mediu se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prevăzute la anexa nr. 1, şi a cotei de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 2, după formula:

Suma de plată = [(A x B x(100 – C)]/100, unde:

A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km menționate in Cartea de Identitate a Vehiculului;

B = valoarea timbrului de mediu pentru emisiile poluante, exprimată în Euro/1 gram CO2, prevăzută în anexa nr. 1;

C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2

b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula:

Suma de plată = [E x D x (100 -C)]/100,

unde:

C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2;

D = cilindreea – capacitatea cilindrica;

E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 3;

c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de C02;

d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care timbrul de mediu este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;

(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, timbrul de mediu se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) litera (a) , odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;

(4) Cota de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în anexa nr. 2, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.

(5) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.

(6) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.

8. La articolul 7 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă litera, litera c), cu următorul cuprins:

“c) documentul emis de asigurator care atesta faptul ca autovehiculul a suferit dauna totala;”

9. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:

“e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;

f) dobândite prin partaj. “

10. La articolului 8, alineatul (1) litera b) si alineatul (2) se abrogă.

11. Articolele 9 si 11 se abroga.

12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111 , cu următorul cuprins:

“ Art. 111 – Timbrul de mediu se eliberează si se aplica pe Cartea de Identitate a Vehiculului de către Direcția Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la primirea dovezii de plata a timbrului de mediu.”

13. Articolul 12 se abroga.

14. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

”(2) Modelul timbrului de mediu se stabilește prin normele metodologice.”

Art. II – Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. III. – În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor elabora normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. IV.- În tot cuprinsul legii, sintagma “taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule definit ca taxa” se înlocuiește prin sintagma “timbrul de mediu”.

Art. V.-. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU,

Victor-Viorel PONTA

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -

Cele mai recente articole