autoindustry.ro Web analytics

Publicat la: mie, mai 30th, 2012

Reînmatricularea vehiculelor înregistrate în alte state membre UE va fi simplificată

Potrivit propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, se doreşte simplificarea administrativă în folosul cetăţenilor, întreprinderilor şi autorităţilor de înmatriculare, în special în schimbul electronic de date privind înmatricularea vehiculelor.

Conform expunerii de motive la proiectul de propunere, obiectivul general al iniţiativei este de a îmbunătăţi funcţionarea pieţei unice prin eliminarea obstacolelor administrative legate de procedura de reînmatriculare a autovehiculelor, care împiedică, în prezent, libera circulaţie a autovehiculelor.

Pentru aceasta, statele membre trebuie să îşi acorde reciproc drept de acces la datele privind înmatricularea vehiculelor, pentru a îmbunătăţi schimbul de informaţii şi pentru a accelera procedurile de înmatriculare.

Normele naţionale din statele membre solicită adesea întreprinderilor şi cetăţenilor stabiliţi pe teritoriul lor să înmatriculeze în statul respectiv un autovehicul înmatriculat de o persoană terţă stabilită în alt stat membru, inclusiv în cazul în care automobilul nu este utilizat permanent în statul membru care solicită înmatricularea.

Potrivit Regulamentului Parlamentului European, este necesar să se stabilească statele membre să recunoască reciproc valabilitatea înmatriculării în alt stat membru. În plus, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată, care să includă recunoaşterea documentelor eliberate şi a inspecţiei tehnice auto efectuate în alt stat membru şi să prevadă cooperarea administrativă între autorităţi privind schimbul de date lipsă.

Regulamentul european stabileşte procedurile de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate în alt stat membru.

Astfel, în cazul în care titularul certificatului de înmatriculare îşi schimbă reşedinţa obişnuită într-un alt stat membru, el ar trebui să solicite înmatricularea vehiculului înregistrat în alt stat membru în termen de şase luni de la sosire.

În cursul perioadei de şase luni nu trebuie să fie restricţionată utilizarea vehiculului.

De asemenea, autorităţile de înmatriculare a vehiculelor nu pot efectua controale fizice ale vehiculului înregistrat în alt stat membru înainte de înmatriculare decât în anumite cazuri: dacă informaţiile furnizate de solicitant pentru înmatricularea vehiculului nu se găsesc în registrul auto al statului membru, dacă informaţiile sunt diferite de evidenţele autorităţii, dacă autorităţile au motive întemeiate să creadă că dispoziţiile tehnice în baza cărora s-a omologat vehiculul nu sunt echivalente cu dispoziţiile proprii sau dacă sunt necesare inspecţii tehnice auto.

În cazul în care o persoană a cumpărat în alt stat membru un vehicul care nu are certificat de înmatriculare, poate solicita autorităţii de înmatriculare a vehiculelor să elibereze un certificat de înmatriculare temporară a vehiculului în vederea transferului său în alt stat membru, certificatul fiind valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

Lasă un comentariu

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>